INŽENÝRSKÁ ČINNOST

 

výběr nejvhodnějšího dodavatele stavby, vyřízení dotací, technický a stavební dozor investora, kontrola technických a technologických postupů, revize projektů, kontrola stavebních rozpočtů...

Inženýring zahrnuje odborné, zejména administrativní činnosti, které provázejí investiční výstavbu. Pokud v rámci svého projektu chystáte výstavbu nového objektu nebo rekonstrukci stávajícího, budete pro zdárný průběh stavby a také pro bezproblémové čerpání dotace muset zajistit celou řadu dokumentů. Nabízíme Vám služby našich kvalifikovaných odborníků, kteří se v tomto prostředí dokážou pohybovat a to, co by pro Vás možná bylo úmorné zdlouhavé hledání s nejistým výsledkem, je pro ně hračka.

Nabízíme i technický dozor investora, který předejte plýtvání finančními prostředky, a zabezpečí nejvyšší možnou kvalitu provedených prací.

Zajistíme pro Vás veškeré dokumenty potřebné ve všech fázích investiční výstavby.

Jedná se především o:

 • zajištění veškerých vstupních podkladů,

 • majetkoprávní agenda, jednání s vlastníky dotčených nemovitostí

 • projednání projektu v územním a stavebním řízení, a zajištění všech potřebných stanovisek a rozhodnutí

 • zastupování při jednání s příslušnými úřady,

 • zajištění odborných studií a posudků,

 • vypracování a kontrola smluv s dodavateli,

 • výkon činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP v průběhu realizace stavby

 • zajištění kolaudačního souhlasu,

 • závěrečné ekonomické vyhodnocení,

 • odborné konzultace a poradenství.

Spolupráci nastavíme podle Vašich individuálních potřeb, specifických požadavků projektu a v souladu s příslušnou legislativou.

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

 

Technický dozor pracuje na straně investora - předchází zbytečnému plýtvání prostředky, zaručí nejvyšší možnou kvalitu provedení prací, dodržení projektové dokumentace a harmonogramu a řeší vzniklé komplikace tak, aby výsledek byl pokud možno perfektní. U projektů, které jsou spolufinancovány ze zdrojů EU, je pak technický dozor investora jednou ze záruk bezchybného čerpání dotačních peněz.

Technický dozor investora pro Vás zajistí komplexní kontrolní a technickou činnost při realizaci stavby. Náš tým zabezpečí pro investora ve špičkové kvalitě zejména následující činnosti:

 • dohled nad průběhem stavebních prací,

 • kontrola souladu s projektovou dokumentací,

 • kontrola souladu s příslušnou legislativou,

 • přejímka dílčích částí stavby,

 • zajištění dokumentace ke kolaudaci,

 • soupis vad a nedodělků,

 • další související služby...

 
 
         
         
 

Váš specializovaný tým v oboru přípravy revitalizací bytových domů, a to cihlových i panelových.

REVIPLAN, s.r.o., 602 00 Brno,  Cejl  37/62,  IČ: 04958543    Email: reviplan.cz@gmail.com  - AKTUALIZACE 01 - 2018