DOTACE

 

Prověříme a vyřídíme dotace aktuálně v rámci "IROP VÝZVA Č. 78"

 

poradíme a vyřídíme dotace v rámci "Nová zelená úsporám", "Panel +" i dotace na projekty podporované z Evropské unie...

Dotační management je zpravidla vykonáván v tomto rozsahu:

  • kompletace a sestavení všech podkladů pro přidělení Rozhodnutí o přidělení dotace (ROPD)
  • kontrola plnění podmínek dotace: tzv. monitoring závazných ukazatelů
  • zpracování pravidelných reportů a jejich včasné předání příslušnému orgánu poskytovatele dotace
  • konzultace v souvislosti s plněním povinností objednatele ze Smlouvy o dotaci
  • podání žádosti o dotaci

Předmětem služby je soubor činností nezbytných ke zdárnému  podání žádosti o dotaci a k jejímu skutečnému získání.

K těmto činnostem patří zejména:

  • Zabezpečení věcného souladu mezi všemi požadovanými dokumenty: auditem, projektem, rozpočtem, studií proveditelnosti a přílohami žádosti
  • Optimalizace investičních nákladů a energeticky úsporných opatření s cílem získání maxima hodnotících bodů
  • Administrace žádosti: sestavení žádosti, její podání, kontrola termínů; vše zpravidla on-line.

Služba je prováděna zejména pro tyto dotační tituly:

Výhled na programové období 2014 – 2020.

 

Přesný rozsah a postup dotačního programu vám sestavíme na míru.

Váš specializovaný tým v oboru přípravy revitalizací bytových domů, a to cihlových i panelových.

REVIPLAN, s.r.o., 602 00 Brno,  Cejl  37/62,  IČ: 04958543    Email: reviplan.cz@gmail.com  - AKTUALIZACE 01 - 2018